Man zaagt hout in een zagerij. Arrow

Onderzoek naar het kleinbedrijf

Trends, ontwikkelingen en cijfers

Kleinbedrijf index

Ondernemers in het kleinbedrijf leveren een grote bijdrage aan de economie. Toch wordt er nog weinig onderzoek gedaan naar deze groep. Zonde! Met de Kleinbedrijf-Index publiceren we trends en cijfers over deze groep. Daarmee willen we de positie van het kleinbedrijf verbeteren. 

Grote bijdrage aan de economie 

In Nederland is 95,5% van alle 1,1 miljoen ondernemers een ondernemer in het kleinbedrijf. Samen zorgen ze voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en voor een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Een groep die een grote bijdrage levert aan de economie!  

Samenwerking ONL en Hogeschool Utrecht 

Samen met ONL (Ondernemend Nederland) en Hogeschool Utrecht zijn we de Kleinbedrijf Index gestart. Een onderzoek dat vier keer per jaar wordt gedaan onder een panel van 5.000 ondernemers in het kleinbedrijf. Met dit onderzoek komen we meer te weten over het kleinbedrijf. En geven we deze groep meer zichtbaarheid. 

Uitleg kleinbedrijf

Een kleinbedrijf valt onder het mkb (midden- en kleinbedrijf). Een kleinbedrijf heeft minder dan 50 medewerkers en een maximaal netto-jaaromzet van € 12 miljoen of een balanstotaal kleiner of gelijk aan € 6 miljoen. Middenbedrijven hebben 50 tot 250 medewerkers en een jaaromzet van hoogstens € 40 miljoen. Of een jaarlijks basistotaal kleiner of gelijk aan € 20 miljoen. 

Vragen of meer weten

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer weten? Neem contact op met André Dolsma (a.dolsma@qredits.nl) of Marieke Knorren (m.knorren@qredits.nl).