Het Qredits pand staat naast het gemeentehuis in almelo Arrow

Partners

Onze samenwerkingspartijen

Het bedrijfsleven, organisaties, het onderwijs en de overheid

Samen bereik je meer! We bouwen aan een actief netwerk van marktpartijen, maatschappelijke organisaties en de overheid. We werken samen met verschillende financiële instellingen die als fundingpartner betrokken zijn bij Qredits. Qredits is de 1e organisatie in Europa die voldoet aan European Code of Good Conduct for Microfinance Providers

 • Stichting MKB Financiering
 • CEB
 • EIF
Arrow

Samenwerkingspartners

 • MKB-Nederland 

MKB-Nederland en Qredits hebben hetzelfde doel: belangen behartigen van ondernemers in Nederland. Wij staan in direct contact met ondernemers en vertalen de behoefte van ondernemers naar thema’s die aangekaart moeten worden. Belangrijke input voor MKB-Nederland.  

 • Ondernemend Nederland  

Met ONL, dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland, doen we onderzoek onder ondernemers in het kleinbedrijf. We realiseren samen de Kleinbedrijf Index. Daarin vind je trends en cijfers over deze belangrijke ondernemersgroep. Een initiatief van Qredits, ONL en Hogeschool Utrecht.  

 • Vluchtelingen Werk Nederland

Samen met Vluchtelingen Werk Nederland helpen we statushouders met de start van een eigen bedrijf in Nederland. Daarvoor hebben we de Ondernemersschool voor Statushouders ontwikkeld. Tijdens dit lesprogramma worden statushouders begeleid en ondersteund bij het starten van een bedrijf. 

Om horecaondernemers te helpen met het krijgen van financiering, heeft Qredits met Grolsch een financieringsarrangement afgesloten. Grolsch kan onder voorbehoud een borgstelling van 25% afgeven aan Qredits. De horecaondernemer krijgt 1% rentekorting en de behandelkosten worden vergoed door Grolsch.  

Qredits helpt ondernemers uit de gemeente Utrecht die een krediet willen aanvragen voor (de start van) hun bedrijf. Dit doen we samen met de gemeente Utrecht onder de noemer: Ondernemer Centraal. Om ondernemers te helpen, subsidieert de gemeente Utrecht een deel van de rentelast. Het doel is dat inwoners werk en inkomen houden. Lees hier meer over de rentekorting in gemeente Utercht.

 • Stichting Waarborgfonds Sport  

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) zet zich in voor goede faciliteiten voor sportverenigingen. Dit doen ze door borgstellingen te verstrekken aan financieringspartners voor leningen aan sportverenigingen tot €100.000. Daar helpt aan Qredits mee. We zijn financieringspartner van SWS. 

Samenwerking met banken

Qredits werkt nauw samen met banken in Nederland en Europa. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Onze voorwaarden voor het verstrekken van krediet zijn anders dan die van banken. Daardoor komen meer ondernemers bij ons in aanmerking voor een krediet. 

Ondernemers die geen krediet kunnen krijgen bij een bank in Nederland, worden doorverwezen naar Qredits. Wel zijn deze banken fundingspartner van Qredits voor het verstrekken van leningen. Een samenwerking in het belang van het mkb!  

Fundingpartners 

Qredits verstrekt leningen aan ondernemers vanuit eigen balans. Daardoor zitten we zelf aan het stuur en kunnen we eigen afspraken maken met ondernemers over terugbetalingen. Dit maakt ons flexibeler. We krijgen funding van verschillende financiële instellingen. Uit Nederland, maar ook verder in Europa.  

Dit zijn onze fundingpartners: 

 • Rabobank 
 • ABN AMRO
 • Triodosbank
 • Volksbank 
 • BNP Paribas 
 • EIB (Europese Investeringsbank) 
 • EIF (Europese investeringsfonds)
 • BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) 
 • CEB (Council of Europe Development Bank) 

Samenwerking met de overheid en het onderwijs

Om ondernemerschap te stimuleren werken we nauw samen met overheden en het onderwijs. Samen ontwikkelen we nieuwe initiatieven op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Een greep uit onze initiatieven:

 • Het ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken was betrokken bij de opzet van Qredits in 2008 en is nog steeds een belangrijke stakeholder.

 • Provincie Overijssel

MKB-Duurzaamheidslening: een samenwerking met de Provincie Overijssel om MKB-ondernemers te helpen verduurzamen.

 • MBO en voortgezet onderwijsinstellingen

EigenBaas onderwijsprogramma. Leren ondernemen! Qredits werkt nauw samen met het MBO en voortgezet onderwijsinstellingen in heel Nederland. Om scholen, docenten en studenten te inspireren en te verbinden aan het bedrijfsleven en ondernemender te maken. 

 • Hogeschool Saxion

Samen met Hogeschool Saxion stimuleert Qredits studenten om te starten met ondernemen. Met het START!up fonds kunnen studenten financiering krijgen tot maximaal €25.000 met borgstelling van Saxion Hogeschool. 
Lees meer over het START!up fonds op de website van Saxion 

 • Gemeenten

De Ondernemersschool: een initiatief in samenwerking met verschillende gemeenten. Waarin inwoners met een uitkering hulp krijgen bij de stap richting ondernemerschap. Denk aan adviesgesprekken, het schrijven van een ondernemersplan en krediet.  

 • Technische Universiteit Twente en Novel-T

Samen met Technische Universiteit (UT) Twente en Novel-T stimuleert Qredits de start van innovatieve startups. Met de TOP lening kunnen deze startups financiering krijgen tot €40.000 met borgstelling van UT Twente. 
Lees meer over de TOP lening op de website van Novel-T 

Internationale partners

European Microfinance Network (EMN)

Qredits is lid van het European Microfinance Network (EMN). Dé belangrijkste Europese netwerkorganisatie voor microfinancieringsinstellingen. Het EMN vertegenwoordigt de belangen van leden op Europees niveau. Het lobbyt voor goede Europese wet- en regelgeving voor een stabiele markt voor microfinanciering. 

Youth Business International (YBI) 

Sinds 2013 is Qredits lid van Youth Business International (YBI). Een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk, opgericht in 2000 door Z.K.H. Prins Charles. Het doel van YBI is het tegengaan van jeugdwerkeloosheid in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar. Onder andere door het stimuleren van ondernemerschap en het verstrekken van leningen, coaching en training. Deze doelstelling sluit perfect aan bij de visie van Qredits. 

Carribbean Microfinance Alliance (CMFA) 

In 2018 werd Qredits onderdeel van de Caribbean Microfinance Alliance (CMFA). CMFA is een netwerk van microfinancieringsmedewerkers in het Caribisch gebied. Het doel: de groei en ontwikkeling van de Caribische microfinancieringsindustrie te stimuleren. Regionaal en wereldwijd. 

Vragen of hulp nodig?

Kom je er niet uit of heb je vragen? Wij helpen je! Chat met ons of neem contact met ons op. 
 

Wat klanten zeggen