Arrow

Broos herstel bedrijfsresultaten kleinbedrijf overschaduwd door prijsstijgingen

Rosan Collet
Geschreven door
Rosan Collet
Online Marketeer
Toegevoegd op
12-10-2022
Gemiddelde leestijd
4 minuten
Geplaatst onder
Gemeenten & Partners
Nieuws
Over Qredits

Ondernemers proberen hun kop boven water te houden

ALMELO 12 oktober 2022 – De prijsstijgingen drijven het ondernemersvertrouwen naar beneden. Dat blijkt uit cijfers van de zevende Kleinbedrijf Index (KB-Index), een onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool van Utrecht onder meer dan 1.000 ondernemers in het kleinbedrijf over het tweede kwartaal van 2022.

De nettomarges nemen toe, het ondernemersloon stijgt en de stress onder ondernemers daalt naar een gemiddeld niveau. Reden voor optimisme, zou je zeggen. Toch gooien de hoge prijzen – met name die van energie – roet in het eten. Deze kunnen door 59 procent van de ondernemers niet of slechts ten dele worden doorberekend. Daarnaast heeft 57 procent van de ondernemers last van een verstoorde aanvoer of afzet van diensten of producten. Tel hierbij op dat 53 procent van de ondernemers onvoldoende is berekend op financiële tegenvallers en het beeld voor het verdere verloop van 2022 is weinig rooskleurig.

Sterk dalende bedrijfscontinuïteit

Deze aspecten schaden de continuïteit van veel ondernemingen. De verwachting om rekeningen sneller te betalen daalt in het derde kwartaal sterk van +23 naar +9. Ook blijft het aantal technisch faillissementen hoog met 28 procent. 

En hoewel de ondernemerslonen stegen in het tweede kwartaal, verdiende slechts 43 procent van de ondernemers meer dan het minimumloon en zat 33 procent zelfs onder het bijstandsniveau. Hierdoor zijn er nog steeds veel opheffingen te verwachten. Dit aantal bleef in het tweede kwartaal constant met 6,6 procent, met als absolute uitschieters de horeca (15 procent) en de culturele sector (9 procent).

Speciale aandacht voor financieel overzicht en life events

In dit onderzoek was er speciale aandacht voor het financiële overzicht van ondernemers, zowel zakelijk als privé. Hoewel het merendeel vindt dat zij goed zicht hebben op hun vaste lasten – en ook een betere betalingsdiscipline laten zien – ontbreekt het bij een derde aan overzicht door te weinig aandacht voor de zakelijke boekhouding. 

Meer dan de helft ziet financiële tekorten niet aankomen en handelt er te laat naar. Ook is gekeken naar de invloed van life events – ingrijpende gebeurtenissen in het leven – op de bedrijfsresultaten. Hieruit blijkt dat gezondheidsklachten met 30 procent verreweg het vaakst voorkomen en de meeste invloed uitoefenen op de omzet. 

Aanbevelingen voor verbetering

De cijfers stemmen niet optimistisch. En daarom komt het rapport ook met aanbevelingen voor verbetering voor het kleinbedrijf. Zo is er op de eerste plaats behoefte aan extra kapitaal. 'Die is nog nooit zo hoog geweest in onze metingen', stelt Lex van Teeffelen, lector bij de Hogeschool van Utrecht. 'Toegang tot kapitaal is van levensbelang. Er zal door vrijwel elke sector geïnvesteerd moeten worden in groene energieopwekking of het verlagen van het energiegebruik.'

Verder wordt gepleit voor een aflossingspauze voor levensvatbare bedrijven, zodat meer geld vrijkomt voor onvoorziene kosten en de continuïteit verbetert. Ten derde beveelt het rapport aan een opheffingsfonds op te richten, waarmee ondernemers via een langlopende lening hun schuldeisers kunnen aflossen. En tot slot: ondernemers zullen blijvend in gesprek moeten over de levensvatbaarheid van hun bedrijf, waarin het óók moet gaan over de mogelijkheden voor inkomenssteun vanuit de gemeente (BBZ) en omscholing naar beter betaalde banen.

Over de KB-Index

Dit is de zevende publicatie van de Kleinbedrijf Index, een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Cultuur+Ondernemen is partner van de Kleinbedrijf Index. Ondernemers zonder personeel en kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5 procent van alle ondernemers in Nederland. 

Samen zorgen zij voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in Nederland. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld, waarvan de uitkomsten vier keer per jaar worden gepubliceerd.

Bekijk het rapport van KB-Index Q2 2022

Klik op de button en download het rapport
Download KB-index Q2 2022