Arrow

KB-index 2021: Helft kleinbedrijf gaat failliet

Rosan Collet
Geschreven door
Rosan Collet
Online Marketeer
Toegevoegd op
28-04-2021
Gemiddelde leestijd
3 minuten
Geplaatst onder
Nieuws
Over Qredits
Kleinbedrijf Index

Horeca het hardst getroffen

Almelo 28 april 2021 - Bijna dertig procent van de kleinbedrijf ondernemers is in april 2021 technisch failliet. Ook heeft ruim vijftig procent van alle ondernemers een ondernemersloon onder het bijstandsniveau. Vooral in de horeca, (detail)handel en zorg liggen de lonen significant lager dan in andere sectoren en is het stressniveau het hoogst. Dit blijkt uit het tweede onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index) waar meer dan 1.000 ondernemers aan hebben deelgenomen.

Grote uitdaging is dat 54 procent over onvoldoende financiële middelen beschikt om het bedrijf te continueren. De betalingsindex daalt sterk en meer dan de helft van de ondernemers kan zijn rekeningen regelmatig niet meer op tijd voldoen. De horeca is daarbij het hardst getroffen. Driekwart van de bedrijven uit deze sector staat momenteel aan de rand van de afgrond. De technische beroepsbeoefenaren en de zakelijke dienstverlening staan er relatief gezien het beste voor. Hiervan heeft ‘maar’ veertig procent onvoldoende middelen om het bedrijf voort te zetten.

Arrow

Stressniveau stijgt en innovatiequote daalt

Niet verwonderlijk dat het stressniveau onder ondernemers flink stijgt. Dit speelt met name in de horeca, zorg en verzorging. Meer dan een kwart heeft een stressscore van 75 tot 100. Ook neemt de innovatiequote over de hele linie sterk af. Er is steeds minder geld voor investeringen en de verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 nog lager zal uitvallen. Starters verliezen bovendien in vergelijking met het vorige kwartaal hun innovatievoorsprong. Hoe dan ook zijn starters kwetsbaarder dan gevestigde ondernemers. Ook ondernemers zonder personeel staan er aanzienlijk slechter voor dan ondernemers met personeel.

Wel groei ondernemersvertrouwen

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Zo groeit het ondernemersvertrouwen, die gaat van negatief naar neutraal. Dit is passend gezien de plannen die er liggen voor het stapsgewijs openen van de samenleving. Daarnaast is de omzetindex omhoog gegaan en nemen de nettomarges significant toe. Die trekken met name aan in de zakelijke dienstverlening, (detail)handel en bij technische beroepsbeoefenaren.

Direct meer steun nodig

De KB-Index laat zien dat de helft van de kleinbedrijf ondernemers aan het einde van haar latijn is.
De ondernemerslonen, de investeringen, de liquiditeit en het weerstandsvermogen staan op een schrikbarend lage peil. Deze indexen wijzen op een snelle afname van de levensvatbaarheid van de kleinbedrijven in met name de horeca en de (detail)handel. Ook worden starters en ondernemers zonder personeel hard geraakt.

Snel handelen is daarom noodzakelijk waarbij de focus moet komen te liggen op directe inkomenssteun, verstrekking van risicodragend vermogen en het aanbieden van coaching en training om het kleinbedrijf door de crisis te helpen.