Arrow

Meer dan een miljoen ondernemers niet verzekerd bij ziekte

KB Index editie 12

Marieke Knorren
Geschreven door
Marieke Knorren
Communicatieadviseur
Toegevoegd op
19-01-2024
Gemiddelde leestijd
4 minuten
Geplaatst onder
Startende ondernemers
Ondernemers die verder willen
Nieuws
Kleinbedrijf Index

ALMELO 19 januari 2024 – De meerderheid van de Nederlandse ondernemers is niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit cijfers van de twaalfde Kleinbedrijf Index (KB Index), een onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool Utrecht i.s.m. Cultuur+Ondernemen onder meer dan 1.000 ondernemers in het kleinbedrijf. Bovendien kan 52% van de ondernemers het niet langer dan 3 maanden uithouden zonder inkomen. 

55% niet verzekerd tegen inkomensverlies 

55% van de Nederlandse ondernemers is niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat zijn dus meer dan een miljoen ondernemers in Nederland. Ook heeft 42% van de ondernemers geen pensioenvoorziening. Bovendien wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van beschikbare toeslagen. Te vaak – tot wel 40% van de gevallen – denken ondernemers niet in aanmerking te kunnen komen voor toeslagen. Dit komt door onwetendheid en vooronderstellingen over een te hoog inkomen. 

Arrow

Stijgende lijn bedrijfsresultaten

Er zijn ook positieve resultaten. De stijgende lijn in de bedrijfsresultaten van de ondernemers zet door. Het ondernemersvertrouwen neemt toe van +10 naar +16. Het aantal verwachte bedrijfsbeëindigingen daalt naar 4% en de continuïteitsindex staat met 79 op de hoogste score sinds de eerste meting. Ook is er een toename in het aantal groeiende bedrijven. Vooral starters en ondernemers met personeel hebben de wind mee. Daar is ook de grootste behoefte aan financiering, waaraan 32% van de ondernemers in alle sectoren behoefte hebben. 

Partnerinkomen onvoldoende 

Ondanks de verbeteringen blijven er zorgen. Zo keert 53% van de ondernemers zichzelf een ondernemersloon uit dat onder het minimumloon ligt, waardoor hun financiële kwetsbaarheid toeneemt. Dit wordt verergerd door het feit dat velen onvoldoende reserves hebben om langer dan drie maanden te overbruggen. Het partnerinkomen is bij de meerderheid van de ondernemers onvoldoende om op terug te vallen. 

Aanbevelingen

Meer informatie over aanvragen van toeslagen 

Daarnaast zouden brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en financiële dienstverleners én de Belastingdienst er goed aan doen om meer aandacht te geven aan het pro-actief informeren over de mogelijkheden van toeslagen. Zeker nu duidelijk is dat ondernemers niet uit trots of complexiteit een aanvraag nalaten, maar vanuit een verkeerd beeld of onwetendheid. 

Betere mogelijkheden (achtergesteld) risicokapitaal 

Tenslotte zijn er in Nederland te veel drempels om groeiende en herstellende ondernemers te financieren. Zorg voor betere mogelijkheden voor (achtergesteld) risicokapitaal. Daarbij horen ook (goedkope) Europese garantiefaciliteiten en fiscale aftrekmogelijkheden voor (particuliere) investeerders. Onze buurlanden laten zien dat de balans van het mkb daarmee succesvol kan worden versterkt. 

Beleidsaandacht financiële kwetsbaarheid ondernemers 

Uit deze KB Index blijkt dat te veel ondernemers zich geen financiële tegenslagen kunnen permitteren in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarom moet er aandacht in het beleid komen voor de financiële kwetsbaarheid van deze doelgroep. Financiële instellingen zouden ondernemers kunnen adviseren om de financiële risico’s in kaart te brengen en de mogelijkheden om die risico’s af te dekken kunnen benoemen. Naast reguliere verzekeringen zijn broodfondsen en schenkkringen opkomende alternatieve oplossingen voor een versterking van de financiële inkomenspositie van ondernemers. 

Verveelvoudiging voor eigen gebruik is alleen toegestaan met bronvermelding: Van Teeffelen, L., Dolsma, A. (2023), Inkomenspositie kleinbedrijf onnodig kwetsbaar, bedrijfsresultaten in de lift, KBI 12e editie 2023, Qredits/HU/ONL