Arrow

Kredietvorm voor sociale ondernemers

'Een kredietvorm met een aantrekkelijk rentepercentage'

Laura Lümker
Geschreven door
Laura Lümker
Data Marketeer
Toegevoegd op
01-10-2019
Gemiddelde leestijd
3 minuten
Geplaatst onder
Nieuws
Krediet
Over Qredits

Sociaal krediet

ALMELO, 1 oktober 2019 – Vanaf vandaag biedt Qredits ondernemers met een sociaal doel een speciale kredietvorm aan. Deze kredietvorm is speciaal ontwikkeld voor de startende of groeiende ondernemer met een sociale of maatschappelijke doelstelling. Ondernemers met een sociaal doel worden extra aangemoedigd door een aantrekkelijk rentepercentage. Dit met dank aan een Speciaal Europees garantie programma (EaSi Social Enterprise) voor sociale ondernemingen. 

De kredietvorm voor sociale ondernemers ligt in het verlengde van de huidige koers van Qredits. Als stichting heeft Qredits zelf geen winstoogmerk. Haar missie is het bieden van coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Aan hen die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. 

Arrow

Grotere impact  

Nu Qredits met de garantie op een aantrekkelijke wijze sociale ondernemingen kan financieren, tegen een gunstiger tarief, hoopt ze nog meer impact te hebben op de maatschappij. CEO van Qredits, Elwin Groenevelt; 'Qredits heeft een grote impact op de levens van de 17.000 ondernemers die we hebben gefinancierd. En daarmee ook op de maatschappij. 

De ondernemers dragen bij aan de werkgelegenheid, lagere overheidsuitkeringen én economische groei in Nederland. Het was onze grote wens om sociale ondernemers extra kansen en ruggensteun te geven bij hun sociaal doel. Dat past bij onze missie van sociale kredietverstrekker en versterkt onze impact.'

Criteria  

Om aanspraak te kunnen maken op het speciale rentetarief zal de sociale ondernemer aan enkele criteria moeten voldoen. Zo mag het geen eenmalig evenement betreffen en moet het hoofddoel van de onderneming het creëren van een sociaal effect zijn. Een effect dat een sociaal, maatschappelijk of bijvoorbeeld een milieuprobleem oplost. 

Ondernemers moeten concrete en meetbare sociale doelen hebben geformuleerd en de winst uit de onderneming zal voornamelijk geherinvesteerd worden om de sociale doelstelling te behalen. Jaarlijks werkt de sociale ondernemer ook mee aan een kort onderzoek waarin de behaalde sociale resultaten worden gedeeld met Qredits.