Arrow

Voorzichtige groei kleinbedrijf in tweede kwartaal 2021

Rosan Collet
Geschreven door
Rosan Collet
Online Marketeer
Toegevoegd op
14-10-2021
Gemiddelde leestijd
3 minuten
Geplaatst onder
Startende ondernemers
Ondernemers die verder willen
Nieuws
Over Qredits
Kleinbedrijf Index

Behoefte aan kapitaal

Almelo 14 oktober - Het Kleinbedrijf bewijst zijn veerkracht na een zeer slecht eerste kwartaal 2021. De gerealiseerde cijfers in het tweede kwartaal laten een duidelijke verbetering zien. De omzetten nemen fors toe, net als het ondernemersvertrouwen en de continuïteitsverwachting. Dit blijkt uit het derde onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index), waaraan bijna 1.000 ondernemers deelnamen. De KB-Index is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool.

De KB-Index laat positieve cijfers zien. De positie van starters verbetert duidelijk in vergelijking tot het eerste kwartaal 2021. Toen verwachtten deelnemers aan het onderzoek nog dat hun omzet zou teruglopen, maar bijna een derde van die ondernemers verwacht nu een omzetstijging. Daarbij steeg het percentage ondernemers dat over voldoende middelen bezit om het bedrijf voort te zetten van 46% naar 62%. Ook denkt men weer meer personeel aan te nemen. Het onderzoek laat verder zien dat er een duidelijke behoefte is aan vers kapitaal bij een kwart van alle ondernemers.

Arrow

Innovatiekracht blijft achter

'Toch moeten we niet te vroeg juichen, waarschuwt Lex van Teeffelen, lector mkb-financiering aan de Hogeschool van Utrecht. Wat ons grote zorgen baart zijn de geringe marges en het gebrek aan innovatie bij de Kleinbedrijf ondernemers. De innovatiequote blijft onder het peil van eind 2020 en in het derde kwartaal van 2021 verwachten ondernemers nog minder te investeren. Het minst goed gaat het met de horeca én bij ondernemers zonder personeel. Een ander punt van zorg is dat de ondernemerslonen van 38% van de ondernemers onder bijstandsniveau blijft. Verder is de verwachting dat de schuldenlast bij de ondernemer is toegenomen. Er is in dit onderzoek niet gekeken naar het gezinsinkomen of de schuldenpositie van de ondernemer. In het volgende onderzoek over het derde kwartaal van 2021 nemen we deze twee variabelen wel mee.'

Kredieten en innovatiestimulans onontbeerlijk

'Het is goed om te zien dat het ondernemersvertrouwen bij de Kleinbedrijf ondernemers weer toeneemt. Uit ervaring weten wij dat zij over een grote veerkracht beschikken. Toch kunnen de achterblijvende investeringen het Kleinbedrijf verzwakken', schetst Elwin Groenevelt, Algemeen Directeur bij Qredits, de huidige situatie. 'Ondernemers moeten actiever worden benaderd om meer in te zetten op (digitale) innovaties. Daarnaast blijven flexibele overbruggingskredieten tegen vriendelijke rentes belangrijk vanwege de duidelijke kapitaalbehoefte en de relatief lage marges in het Kleinbedrijf. Tot slot zijn ook coaching en training van groot belang om het Kleinbedrijf door deze lastige periode heen te loodsen. De cijfers laten groei zien, maar het Kleinbedrijf dat 95,5% van alle ondernemers in Nederland vertegenwoordigt, verdient ook in het komende kwartaal meer aandacht en steun.'