Arrow

Qredits is een stichting

Investeren in ondernemerschap

Wat is het doel van Qredits?

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk. Dat betekent dat we onze winst teruggeven aan ons doel: ondernemerschap bevorderen en verbeteren. We investeren in ondernemerschap. En doen er alles aan om het potentieel van ondernemers te vergroten. Dat doen wij door: 

 • Kleine ondernemers te helpen starten  
 • Ondernemers helpen groeien
 • Juist te kijken naar de ondernemer achter de cijfers  
 • Trainingen en opleidingen te bieden 
 • Coaches te koppelen aan ondernemers 
 • Er ook te zijn voor de ondernemer in moeilijke tijden 
 • Bij de politiek het kleinbedrijf een stem te geven  

Wat betekent het dat Qredits een stichting is?

Om in Nederland een stichting te mogen zijn, moet je voldoen aan diverse regels. Een stichting moet een maatschappelijk karakter hebben. Ondernemerschap bevorderen en verbeteren. Qredits heeft geen aandeelhouders of eigenaren.  

Qredits heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van de stichting en het uitvoeren van de doelstellingen. Qredits legt verantwoording af aan het bestuur en de raad van toezicht. 

Wat is de visie van Qredits?

Iedereen toegang tot financiële dienstverlening

In Nederland is een grote groep startende en ervaren ondernemers die geen of onvoldoende toegang heeft tot (financiële) dienstverlening. Deze diensten zijn noodzakelijk om te starten met of te investeren in hun bedrijf.

Naast krediet, ook coaching en training

Qredits biedt deze ondernemers met krediet, coaching en training alle ondersteuning om hun bedrijf tot een succes te maken. Iedere ondernemer krijgt zo de kans om economisch onafhankelijk te zijn en door te groeien naar dienstverlening via banken.

Sociale en economische impact maken

Qredits draagt actief bij aan de groei van ondernemerschap in Nederland. We stimuleren de financiële en sociale mogelijkheden van (kleine) ondernemers in de samenleving. Zo maakt Qredits sociale en economische impact in de maatschappij.

Een organisatie kan toch niet bestaan zonder winst?

Dat klopt helemaal. Qredits maakt als organisatie winst. Maar deze winst is niet bedoeld om uit te keren aan bijvoorbeeld aandeelhouders. De winst investeren we in projecten die ondernemers verder op weg helpen. Dat zijn wij als stichting met een Anbi-status ook verplicht. Bij organisaties met een Anbi-status moeten nagenoeg alle activiteiten het algemeen belang dienen. Dat is bij Qredits dus ook zo. 

Qredits en kredietaanvragen

Hoe bekijkt Qredits kredietaanvragen?

Ons doel is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun ondernemersdroom waar kunnen maken. Om een bedrijf te starten is er vaak een investering nodig. Als mensen niet bij hun eigen bank terecht kunnen dan zijn ze bij Qredits van harte welkom. Het persoonlijke contact staat bij Qredits voorop en is ook een van onze merkwaarden. Wij vinden het belangrijk om verder te kijken dan de cijfers die worden aangeleverd. Het gaat om de persoon achter de aanvraag, het idee en de toekomstplannen. Heeft iemand een BKR-registratie dan kom je bij veel organisaties niet aan tafel. Wij gaan juist het gesprek aan en willen weten hoe het is ontstaan en wat de status is. Om zo een beter idee te krijgen hoe jij omgaat met je financiën. 

Maar ook is het belangrijk om inzicht te krijgen in iemand zijn of haar privésituatie. Als ondernemer ga je een verplichting aan. Dan is het van belang om een inschatting te maken hoe groot de risico’s zijn. Ook privé. Eerlijk advies en meedenken in oplossingen dan zijn hierin de belangrijkste pijlers.  

Waarom vraagt Qredits rente over een krediet?

We willen iedereen met een goed plan kunnen financieren. Dat kan omdat we een stichting zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we geen rente hoeven te vragen. Hierover zijn we heel transparant:  

 1. Qredits leent zelf ook geld bij banken en instellingen om aan ondernemers leningen te kunnen verstrekken. Over die leningen moeten we zelf ook rente betalen. 
 2. Iedereen met ondernemersambities is bij ons gelijk en daarmee ook het rentetarief. Dus of je nu veel of weinig ervaring hebt, veel eigen vermogen of een kleine schuld, dat doet er voor onze beoordeling niet toe. Wij kijken vooral naar jou als mens en jouw ondernemerskwaliteiten. Dat we weinig of veel risico lopen door aan jou geld te lenen is voor ons niet belangrijk. 
 3. Niet iedere ondernemer is succesvol en daarom moeten we ook geld reserveren voor als mensen ons niet kunnen terugbetalen. 
 4. Wij geloven dat geld alleen niet voldoende is. En daarom bieden we onze kredietklanten gratis begeleiding aan in de vorm van training en coaching. Dit betalen we onder andere uit onze rentebaten 

Wat doet Qredits als het even niet zo makkelijk gaat?

Het leven gaat niet altijd over rozen. Ook niet voor ondernemers. Er kunnen altijd onverwachte dingen op het pad van een ondernemer komen. Afgelopen jaren zijn Corona en de oorlog in Oekraïne ingrijpende voorbeelden hiervan. Maar ook het weer kan een spelbreker zijn voor een ijssalon of sterk gestegen benzineprijzen voor een autorijschool. Juist dan is Qredits er ook voor deze klant. We blijven in gesprek om te kijken hoe we de druk van aflossing en rente tijdelijk kunnen verlichten of dat de ondernemer onder begeleiding van een coach de moeilijke omstandigheden kan overwinnen. 

Hoe investeert Qredits in ondernemers?

Ondernemerschap is een vak apart zeggen we weleens. Bij sommige mensen zit het in het bloed of is het met de paplepel ingegoten. Maar veel mensen dromen van een eigen bedrijf en weten niet hoe en waar ze moeten beginnen. Of ze zijn begonnen en lopen vast of weten niet hoe ze nu een volgende fase in kunnen gaan met hun bedrijf. Om ondernemers hier verder te helpen, biedt Qredits coaching en training aan. Zo helpen we de ondernemer een betere ondernemer te worden.  

Qredits heeft 550 vrijwillige coaches door heel Nederland. Veel van hen werkzaam geweest als ondernemer of gespecialiseerd in werkzaamheden die passen bij het ondernemerschap. Zij vinden het fantastisch om te werken met enthousiaste mensen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun ondernemerschap. Je kunt denken aan hulp bij het maken van een ondernemersplan, hulp bij administratie, sparren over vraagstukken rondom personeel of inspiratie voor jouw eigen persoonlijke effectiviteit. 

Voor onze kredietklanten is een coachtraject gratis. Ook (startende) ondernemers kunnen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van een Qredits-coach. Bij de aanvraag van een coachtraject gaan onze regiocoördinatoren op zoek naar de perfecte match in regio en expertise. Per jaar maken meer dan 1.000 ondernemers gebruik van dit leerzame en intensieve traject van 3 tot 6 maanden. Zo vergroten zij de kans op hun eigen succes. 

Ondernemerschap bestaat uit veel facetten. Je moet goed kunnen plannen, onderzoek doen, met personeel om kunnen gaan, de administratie op orde hebben. Eigenlijk een schaap met 5 poten. De kans dat een ondernemer overal heel goed in is, is niet zo groot. Maar we kunnen wel helpen met het vergroten van de kennis en vaardigheden.  

Zo helpen we starters op weg met templates van bijvoorbeeld een ondernemersplan of financieel plan. Maar bieden we ook een compleet traject waarin je zelf je ondernemersplan gaat maken tijdens de Ondernemersschool. Daarnaast bieden we allerlei professionele trainingen aan die passen bij het ondernemerschap. Denk aan boekhouden, belastingen, leidinggeven, social media en presenteren. Bekijk hier alle trainingen. Doordat je met andere ondernemers in een groep zit, breid je ook je netwerk uit wat heel interessant kan zijn voor je bedrijf. 

Het doel van Qredits is om ondernemers op weg te helpen. We willen geen geld verdienen aan de trainingen maar maken wel kosten om experts en locaties te huren. Onze krediet-klanten bieden we deze trainingen gratis aan. Mensen die geen klant zijn, kunnen tegen kostprijs de trainingen volgen.  

Qredits is er voor jong en oud. Als je een goed idee hebt dan kun je bij ons terecht. Ben je jonger dan 18 jaar dan heb je toestemming nodig van je ouders. 

Jongeren zijn de ondernemers van de toekomst. Leerlingen op het vmbo en studenten op het mbo zijn heel gericht al met een vakgebied. Bijna de helft van de Mbo’ers wil (waarschijnlijk) voor zichzelf beginnen. Om die reden is Qredits ook actief op deze scholen met de EigenBaas onderwijs aanpak. Met dit lespakket laten we jongeren kennis maken met ondernemerschap en brengen we de praktijk in de klas.  

Helpt Qredits ook op andere manieren?

Qredits biedt ook ondersteuning en hulp op een alternatieve manier. Sinds 2013 hebben we De Boedelshop. Een initiatief om onze klanten te helpen hun verouderde of resterende producten te verkopen. Dit doen we online en in onze fysieke winkel in Almelo. Zo maak je als klant gebruik van de shop-in-shop functie. Zo ontzorgen we de klant door de verkoop uit handen te nemen en houdt de klant een hogere opbrengst over. Producten die goed verkocht worden zijn kleding, schoenen, sportartikelen, persoonlijke verzorging, vrijetijdsartikelen en woondecoratie. Maar ook de verkoop van witgoed, elektronica en diverse inventaris is mogelijk via De Boedelshop. 

Hoe sociaal is Qredits?

In alles wat hierboven genoemd staat, lees je dat wij een sociale aanpak hebben in alles wat we doen. Maar we gaan nog verder. Alle medewerkers van Qredits doen een dag per jaar vrijwilligerswerk. We zetten ons in voor mensen voor wie het allemaal even net iets minder makkelijk gaan. Zo zetten we ons in voor mantelzorgers, ouderen, mensen die in het azc verblijven en mensen met een beperking. 

Levert Qredits een bijdrage aan het ondernemersklimaat? 

Wij hebben hart voor ondernemers. We streven ernaar dat mensen kunnen starten, groeien en overleven. Dat valt niet altijd mee. De politiek heeft een belangrijke rol in de mogelijkheden voor ondernemers. Qredits maakt zich sterk voor het kleinbedrijf in Nederland. We onderhouden contacten met lokale, regionale en landelijke overheden om de speerpunten voor het kleinbedrijf op de agenda te krijgen en te houden. We werken hierin intensief samen met andere organisaties zoals de stichting MKB Financiering, het Ondernemersklankbord, de Kamer van Koophandel, Geldfit en het Ministerie van Economische Zaken. Zo brengen we de stem van de kleine ondernemers bij de politiek. Dat heeft positieve resultaten gehad voor het ondernemersklimaat in Nederland.  

Arrow
Teun (35)

Vragen of hulp nodig?

Kom je er niet uit of heb je vragen? Wij helpen je! Ook voor advies over welke lening, training of coaching het beste past bij jouw situatie. Chat met ons of neem contact met ons op.