Training van qredits volgen via de laptop Arrow

Voorbeeld exploitatiebegroting voor ondernemers

Inzicht in de resultaten van je bedrijf

Wat is een Exploitatiebegroting?

Inzicht in de resultaten van je bedrijf, dat is handig! Een exploitatiebegroting laat zien welke omzet je per maand of kwartaal moet halen om de kosten te dekken. Deze begroting is handig voor jezelf én voor externe financiers. Het is onderdeel van je financiële plan. We geven hier uitleg, tips en een voorbeeld voor het opstellen van je exploitatiebegroting.  

Een exploitatiebegroting is een winst- en verliesrekening voor de komende drie jaren. Zo laat je zien of je de komende drie jaren winst of verlies verwacht. Dit is zichtbaar in een exploitatieoverzicht. Ook wel de resultatenbegroting genoemd.  

Inzicht in je financiën over een langere periode is voor elke ondernemer belangrijk. Wanneer je ziet dat de omzet of kosten toch niet lopen zoals verwacht, kan je direct bijsturen. Het is tenslotte je doel om winst te maken, of in ieder geval geen verlies te draaien. Daarnaast is een exploitatiebegroting ook handig als je financiering nodig hebt. Deze begroting moet je als startende ondernemer namelijk altijd kunnen laten zien. 

In 5 stappen een exploitatiebegroting

Icon type is not defined

1. Omzet bepalen

Exploitatiebegroting berekenen. Bepaal hoeveel omzet je de komende jaren verwacht. Vermeld de verwachte omzet per jaar. Bekijk hier hoe je omzet berekent.  

Icon type is not defined

2. Inkoopwaarde bepalen

Bepaal de verwachte inkoopkosten over dezelfde periode. Trek deze verwachte inkoopkosten vervolgens van de verwachte omzet af. Wat overblijft is je verwachte brutowinst.  

Icon type is not defined

3. Bedrijfsresultaat inzichtelijk maken

Tel daarna alle bijkomende vaste kosten bij elkaar op. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor personeel, bedrijfsruimte, verzekeringen, etc. Denk ook aan afschrijvingen van je bedrijfsmiddelen. Trek alle (verwachte) kosten van de verwachte brutowinst af. Je verwachte bedrijfsresultaat blijft over. Dit wordt ook wel de nettowinst uit onderneming vóór belastingen genoemd. 

Icon type is not defined

4. Belasting aftrekken

Trek van het verwachte bedrijfsresultaat daarna de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering af. Zo houd je de bedragen exclusief btw over.  

Icon type is not defined

5. Nettowinst

Het bedrag dat je overhoudt is je verwachte nettowinst. Dit is je ondernemersbeloning. Je kunt ervoor kiezen om dit (gedeeltelijk) in je bedrijf te laten zitten. Of je gebruikt het voor aflossing of uitbreiding. 

Template exploitatiebegroting en resultatenbegroting voorbeeld 

Download onze gratis template voor jouw exploitatiebegroting. Dit voorbeeld van een exploitatiebegroting geeft je meteen inzicht in jouw situatie. Het is een voorbeeld voor je begroting in Excel.  

Tips bij het maken van een exploitatiebegroting: 

 • Maak verschillende scenario’s die realistisch zijn 
 • Noteer opgehaalde opdrachten in de toelichting 
 • Vermeld alle bedragen exclusief btw 
 • Houd rekening met afschrijvingen 
 • Een boekhouder of accountant kan je goed helpen met het opstellen van de exploitatiebegroting 
 • Houd rekening met personeelskosten die 30% hoger zijn dan het brutoloon. Dit komt door kosten die je maakt voor pensioen- en werkgeversverzekeringen. 

Voordelen van een exploitatiebegroting maken 

 1. Inzicht in inkomsten en uitgaven. Het biedt een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven. Hierdoor heb je een duidelijk beeld van de financiële situatie van je zaak. 
 2. Financiële planning en controle. Je kunt financiën plannen en controleren. Zo herken je tekorten of overschotten en kan je passende maatregelen nemen. 
 3. Ondersteuning bij besluitvorming: Het vormt een basis voor belangrijke zakelijke beslissingen die je soms moet nemen. 
 4. Communicatie met stakeholders. Het is een communicatiemiddel voor investeerders, partners en kredietverstrekkers. Hiermee kun je bijvoorbeeld je strategische plannen onderbouwen. 
 5. Identificatie van financiële risico's. Het helpt bij het inzichtelijk maken van financiële risico's en kwetsbaarheden. Dit geeft ruimte voor proactieve maatregelen om risico's te beheersen. 

Vragen of hulp nodig?

Kom je er niet uit of heb je vragen? Wij helpen je! Chat met ons of neem contact met ons op. 

Wat klanten zeggen