tijdens een proejct volgen twee vrouwen een training Arrow

Voorbeeld liquiditeitsbegroting voor jouw onderneming

Een blik in de toekomst van je bedrijf

Begroting voor liquide middelen

Een liquiditeitsbegroting voorspelt de toekomstige financiële situatie van je bedrijf. Het is een overzicht van wat je verwacht aan inkomsten en uitgaven. Zo zie je meteen of er altijd genoeg geld is om de rekeningen te betalen en welke maanden je extra geld nodig hebt of over hebt. Het is een vast onderdeel van je ondernemingsplan. We geven hier uitleg, tips en een voorbeeld voor het opstellen van je liquiditeitsbegroting.  

Liquiditeit is de snelheid waarin een bedrijf haar rekeningen op de korte termijn kan betalen. Als je de rekeningen snel kunt betalen, heb je genoeg liquide middelen beschikbaar. Geld in cash of op de bank. Het bepaalt dus hoe financieel gezond een bedrijf is. De begroting is het verschil tussen inkomen en uitgaven, inclusief momenten van bij- en afschrijving. Dit doe je voor een bepaalde periode, per maand of kwartaal.   

Jouw liquiditeitsbegroting begint bij Qredits! 

In 3 stappen een liquiditeitsbegroting

1. Beginsaldo

Bepaal het beginsaldo per eerste van de maand. 

2. In- en uitgaven per maand

Noteer per maand de inkomsten en uitgaven die je verwacht. 

3. Overschot of tekort

Kijk of er in een bepaalde maand een overschot of tekort is. Als dat zo is kun je het overschot reserveren voor een eventueel tekort. Of bij een tekort juist actie ondernemen voor een aanvullende financiering. 

Template liquiditeitsbegroting  

Download ons gratis template voor jouw liquiditeitsbegroting. Dit voorbeeld geeft je meteen inzicht in jouw situatie.

Tips bij het maken van een liquiditeitsbegroting: 

 1. Houd rekening met de betaaltermijnen van je klanten. 
 2. Denk aan vakanties. 
 3. Houd rekening met betalingen op vaste momenten. Hier kun je geen uitstel voor vragen. 
 4. Houd rekening met de btw-aangifte en betaling van btw. Het kan zijn dat je btw betaalt voordat je geld van de klant binnen hebt. Dit ligt aan de maand waarin je de factuur verstuurde. 

Een liquiditeitsbegroting maken is belangrijk voor ondernemers 

Geen onderneming kan zonder een liquiditeitsbegroting. Het geeft inzicht in welke maanden je geld nodig hebt of juist verwacht winst te maken. Zo kun je anticiperen en acteren op de maanden die komen. Ook kun je later maanden per jaar met elkaar vergelijken. Zo heb je een idee wat je te wachten staat.   

Een liquiditeitsbegroting helpt om je middelen te beheren. Je kunt weloverwogen beslissingen nemen over hoeveel geld je waar nodig hebt om goed te functioneren. Het is belangrijk om vooruit te plannen. Hiermee zie je of de middelen van jouw bedrijf bijdragen aan groei en uitbreiding van jouw zaak. 

Let hierop bij het opstellen van je begroting 

 1. Onrealistische verwachtingen: Het is belangrijk om realistische schattingen te maken bij het voorspellen van inkomsten en uitgaven. Overschatting van inkomsten of onderschatting van uitgaven kan problemen geven in de toekomst. 
 2. Seizoenen: Als je bedrijf seizoensgebonden is, moet je rekening houden met schommelingen in inkomsten en uitgaven. Zo kun je de overschotten in drukke tijden gebruiken om het tekort in minder drukke tijden op te vangen.  
 3. Onjuiste timing: Het is belangrijk om de timing van betalingen en inkomsten nauwkeurig te plannen. Het kan voorkomen dat betalingen eerder worden gedaan dan verwacht of dat ontvangsten vertraging oplopen. Verkeerde timing kan leiden tot onnauwkeurige voorspellingen. 
 4. Onvoorziene omstandigheden: Het is belangrijk om een buffer in te bouwen voor onvoorziene uitgaven of onverwachte gebeurtenissen. 
 5. Gebrek aan regelmatige monitoring en bijsturing: Een liquiditeitsbegroting moet je regelmatige bijhouden en bijsturen. Als je de begroting niet regelmatig bijwerkt, loop je het risico belangrijke veranderingen in je cashflow over het hoofd te zien. 

Voordelen van een liquiditeitsbegroting maken 

 1. Inzicht in liquiditeit: Je krijgt inzicht in de beschikbaarheid en het beheer van je financiën. 
 2. Cashflowbeheer: Het stelt je in staat om je cashflow effectief te beheren en tekorten te voorkomen. 
 3. Besluitvorming: Je kunt de financiële impact van beslissingen beoordelen en weloverwogen keuzes maken. 
 4. Proactieve probleemoplossing: Mogelijke tekorten zijn op tijd zichtbaar, waardoor je daarop kun acteren.  
 5. Externe communicatie en financiering: Een liquiditeitsbegroting vergroot je geloofwaardigheid bij externen. Daarnaast helpt het bij het krijgen van financiering. 

Vragen of hulp nodig?

Kom je er niet uit of heb je vragen? Wij helpen je! Chat met ons of neem contact met ons op. 

Wat klanten zeggen