Arrow

Armoede klopt aan de deur van veel Nederlandse ondernemers

Ashley Grobben
Geschreven door
Ashley Grobben
Content marketeer
Toegevoegd op
23-06-2022
Gemiddelde leestijd
4 minuten
Geplaatst onder
Gemeenten & Partners
Nieuws
Over Qredits
Kleinbedrijf Index

Kleinbedrijf Index 2021

ALMELO 23 JUNI 2022 – Macro-economisch is Nederland goed uit de coronacrisis gekomen,  krachtiger en sneller dan van tevoren werd gedacht. Dat geldt alleen niet voor het Nederlandse kleinbedrijf. Dat blijkt uit het jaarrapportage van de Kleinbedrijf Index over 2021.

De lockdowns van het afgelopen jaar hebben een zware wissel getrokken op het kleinbedrijf. Met name de omzet, nettomarge, investeringsbereidheid en solvabiliteit lagen ver onder het niveau van voor corona in 2019. Dat geldt vanzelfsprekend vooral voor de horeca, retail en de culturele sector. Maar ook de zorg en de zakelijke dienstverlening – waar de lockdowns niet direct veel invloed op hadden – presteerden beneden gemiddeld. Het type markt van bedrijven maakt daarbij uit. De bedrijfsresultaten van B2B-markten vielen aanzienlijk hoger uit dan die van B2C-markten.

Slechts vier op de tien ondernemers boven marginaal inkomen

De gevolgen zijn op z’n zachts gezegd zorgwekkend. Een groeiend aantal bedrijven ontwikkelt zich tot marginale bedrijven. Veel ondernemers zagen zich gedwongen financiële reserves aan te spreken, zoals opgebouwd pensioen en privéspaargeld. Tegelijkertijd wijst de jaarrapportage op een sterke stijging van bedrijfs- en particuliere schulden, die de meeste ondernemers niet kunnen terugbetalen. Armoede klopt aan de deur van veel ondernemers; zelfs met ondersteuning van een partnerinkomen verdienen slechts vier op de tien ondernemers meer dan een marginaal inkomen.

Digitalisering lijkt weinig verschil te maken

De jaarrapportage wijst op enkele opvallende conclusies uit de vier kwartaalonderzoeken uit 2021. Zo valt op dat digitalisering van bedrijven vooralsnog geen positief effect heeft op de nettomarges van het kleinbedrijf. Dat blijkt uit het tweede kwartaalonderzoek van 2021. Opvallend genoeg lijkt het gebruik van te veel applicaties de bedrijfsresultaten juist te verslechteren. Aangezien veel ondernemers pas net zijn begonnen met digitalisering, zal dit thema ook in komende onderzoeken een belangrijk punt van aandacht blijven.

Ondernemers verdwalen in doolhof van subsidies

Ondanks de lage ondernemerslonen, zijn de subsidieaanvragen gehalveerd ten opzichte van 2015, zo blijkt uit het derde kwartaalonderzoek van 2021. De oorzaak wordt gezocht in de duizelingwekkende diversiteit aan subsidies. Ondernemers lijken te verdwalen in het doolhof van lokale, provinciale, landelijke en Europese subsidies. Veel ondernemers – met name die met personeel – zijn dan ook bereid de hulp in te schakelen van een adviseur, die ze kan wijzen op alle voor hen interessante en relevante subsidies, op basis van no cure, no pay.

Verkooptrainingen

Heb je ook moeite om jouw product of dienst aan de klant te laten zien? Wat maakt jou nou uniek? Ga ermee aan de slag tijdens de training Marketing & Verkoop.

Verkoop & Marketing

Bekijk training

Verkooptrainingen zijn deel van de oplossing

De jaarrapportage is niet alleen maar negatief. Zo stipt het vierde kwartaalonderzoek een sterk positief verband aan tussen de verkoopvaardigheden van ondernemers en hun groeiverwachtingen op de korte termijn. Hoe verkoopvaardiger de ondernemer, hoe hoger de groeiverwachting. Echter, 62 procent van de ondernemers geeft aan onbekwaam of ongetraind te zijn als het aankomt op verkopen. Verkooptrainingen kunnen hier verandering in brengen. Deze trainingen kunnen dus onderdeel worden van de aanpak van armoede onder ondernemers.

Aanbevelingen

Al met al stemt de jaarrapportage weinig optimistisch. Welke oplossingen kunnen het tij keren? Het rapport noemt er drie. Allereerst kan de solvabiliteit worden versterkt door belastingschulden om te zetten in achtergestelde leningen. Ten tweede zullen ondernemers proactief ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld met vergoedingen, coaching en opleidingen op het gebied van verkoop en financiën. Tot slot zal er ook eerlijk gekeken moeten worden naar de levensvatbaarheid van enkele bedrijven. Door de krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig is nu misschien wel hét moment om ondernemers naar beter betaalde banen te begeleiden.

Over de KB-Index

Dit is het vijfde kwartaal en de eerste jaarlijkse publicatie van de Kleinbedrijfsindex, een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Ondernemers zonder personeel en kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5 procent van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld, waarvan de uitkomsten vier keer per jaar gepubliceerd worden.