Nieuws: Qredits blijkt terug op jaar 2020

'Ondernemers snakken naar liquiditeit'

103 miljoen verstrekt 

Almelo14 januari 2021 – Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vonden in 2020 meermaals de weg naar Qredits. Er werden maar liefst 5.000 nieuwe kredieten verstrekt, waarvan 1.400 corona-overbruggingskredieten door de kredietverstrekker zonder winstoogmerk. En ook in het nieuwe jaar blijft de aanvraagstroom op gang. Het gevoel dat heerst; ondernemers snakken naar liquiditeit om de coronacrisis te overbruggen. 

In totaal verstrekte Qredits in 2020 5.000 nieuwe kredieten, voor een totaal bedrag van 103 miljoen euro. Van deze 5.000 kredieten vielen er 1.400 leningen onder overbruggingskrediet. Qredits heeft traditioneel veel klanten in risicovolle sectoren als detailhandel, persoonlijke verzorging en horeca. Sectoren die fors zijn geraakt door de coronacrisis. Het jaar 2020 stond dan ook vrijwel volledig in het teken van COVID-19 en de effecten hiervan op het ondernemerschap. 

Tijdens de lockdown in maart was Qredits de eerste financiële instelling die Uitstel Aflossing aanbood aan haar ondernemers, met een verlaging van de rente naar 2%. 'En met de introductie van ons corona-overbruggingskrediet konden we écht in een behoefte voorzien. Hiervan zijn er in 2020 maar liefst 1.400 van verstrekt. Ondernemers snakken naar liquiditeit om de coronacrisis te overbruggen', zo vertelt Elwin Groenevelt, oprichter en CEO van Qredits. 

Maar het bleef niet bij enkel steun voor de financiële situatie. Groenevelt vult aan: 'Ook voor coaching kunnen ondernemers terecht. We hebben een poule van 650 vrijwillige ondernemerscoaches waarvan een groot deel ook als CrisisCoach is ingezet. Als ondernemer is het namelijk heel waardevol om een sparringpartner te hebben. En er komen ook emoties bij kijken, dan is het dankbaar werk om als coach een luisterend oor te kunnen bieden.'

Herstel van MKB 

Het jaar 2021 zal in het teken staan van herstel van het MKB, zo deelt de kredietverstrekker in hun visuele jaarplan. Qredits wil daar maximaal aan bijdragen. Enerzijds door ondernemers te blijven ondersteunen met passende kredietoplossingen. Maar niet minder belangrijk is de ondersteuning van ondernemers via begeleiding, coaching en trainingen. 

'In de zomer van 2020 hebben we geanticipeerd op de crisishulp voor ondernemers. We ontwikkelden het lesprogramma Toekomstgericht Ondernemen en momenteel leggen we de laatste hand aan een diagnosetool. Want veel ondernemers zullen moeten overwegen om hun businessmodel drastisch te veranderen. Ook zal een groep ondernemers besluiten om te stoppen met hun bedrijf. En andere ondernemers zien de groei van hun bedrijf juist versnellen. De juiste beslissing wordt genomen op basis van een goede diagnose en de juiste begeleiding.', zo vertelt Groenevelt.  

Hij vervolgt: 'En dat is precies waar Qredits ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf mee kan ondersteunen. Dat past bij de missie van Qredits: ondernemers steunen in goede én in minder goede tijden!'

In 2021 dagelijks 90 aanvragen 

Ook in het nieuwe jaar dienen ondernemers massaal aanvragen in bij Qredits. Met de verlenging van de lockdown voorziet Qredits opnieuw in een behoefte met het (overbruggings)krediet. Voor de eerste twee weken van januari staat het totaal aantal aanvragen al op 950. Dat zijn er gemiddeld dus 90 per werkdag. Dit bewijst dat ondernemers nu echt liquiditeit nodig hebben. 'Het spaargeld is bij de meeste ondernemers in de getroffen sectoren wel op. Ondernemers snakken naar liquiditeit. We zijn druk om nieuw budget te regelen zodat we meer corona-overbruggingskredieten kunnen verstrekken met een lage rente. Dit past bij onze rol als ‘dé sociale kredietverstrekker van Nederland’, zo besluit Groenevelt. 

Jaarplannen

2021 staat in het teken van het herstellen van het MKB. Qredits probeert waar mogelijk de ondernemers te ondersteunen. Benieuwd hoe we dit gaan doen? Bekijk de video.